Přihláška – ZlobrCup 2019

Zadejte název pod kterým budete hrát.
Prosím vložte svůj email
Telefonní číslo na kontaktní osobu
Vložte jméno kontaktní osoby za tým
Zadejte počet členu vašeho družstva