Členské příspěvky 2022

Členský příspěvek pro kalendářní rok 2022 je stanoven na 600,- Kč. Nehrající členové a trenéři hradí 200,- Kč.

Částku uhraďte prostřednictvím bankovního převodu na spolkový účet, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby za kterého platíte.

Číslo účtu: 2601892154/2010