I v letošním roce 2022 vypsal Moravskoslezská krajská organizace ČUS se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava projekt “Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje”.

Našemu spolku se podařilo začátkem tohoto roku tento příspěvek získat. Díky tomu, mohly zůstat členské příspěvky ve stejné výši jako v letech minulých a neutrpěla tím pravidelnost a kvalita tréninkových jednotek, jak pro naši mládež tak pro mužskou kategorii. Dále se podařilo obnovit část sportovního a tréninkového vybavení.

Tímto bych chtěl našemu poskytovateli příspěvku, co nejupřímněji poděkovat.

Michal Pavelka