Pro letošní rok 2021 jsou sníženy členské příspěvky. Z důvodu jarních covidových opatřeních.

Letošní rok je členský příspěvek stanoven na 400,- Kč. Nehrající členové a trenéři hradí 200,- Kč.

Částku uhraďte prostřednictvím bankovního převodu na spolkový účet, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby za kterého platíte.

Číslo účtu: 2601892154/2010