Z důvodu stále se zvyšujících se nákladů na provoz našeho spolku jsme byli nuceni změnit výši členských příspěvku pro rok 2023. Členský příspěvek byl stanoven na 1.000,- Kč za kalendářní rok 2023 a je nutné jej uhradit do 20. února.

Uvědomujeme si, že se jedná o nezanedbatelnou částku a proto máte možnost uhradit členské příspěvky na dvakrát, tj. prvních 500,- Kč nyní do 20. února a druhých 500,- Kč do 31. května 2023.

Částku uhraďte prostřednictvím bankovního převodu na spolkový účet, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení osoby za kterého platíte.

Číslo účtu: 2601892154/2010

Děkujeme