Přihláška – ZlobrCup 2022

Zadejte název pod kterým budete hrát.
Prosím vložte svůj email
Vložte jméno kontaktní osoby za tým
Telefonní číslo na kontaktní osobu
Zadejte počet členu vašeho družstva